Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom uzyskał w roku 1993. Uczestniczył w licznych szkoleniach oraz konferencjach poszerzających zakres wiedzy i doświadczenia. Od 2017 roku jest lekarzem kierującym Oddziałem Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA w Opolu. .