W celu stwierdzenia lub wykluczenia choroby, jak również oceny rozległości zmian chorobowych, przeprowadza się szereg różnego rodzaju badań i zabiegów diagnostycznych. Wymagają one specjalnego przygotowania, a niejednokrotnie, szczególnie w przypadku badań specjalistycznych wymagających ingerencji zabiegowej, pobytu w szpitalu. Nie wszystkie, bowiem badania są możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych. Część z nich wymaga specjalistycznego sprzętu oraz przeszkolonego personelu wykonującego badanie. Niektóre z badań diagnostycznych wykonywana jest w ramach profilaktyki chorób nowotworowych.